Lämna yttrande på ärende från Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har fått möjligheten att yttra dig i ett ärende, kan du i denna e-tjänst lämna dina synpunkter eller meddela att du inte har några synpunkter.

E-tjänsten är gemensam för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ärendets diarienummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa