Försörjningsstöd - skicka in uppgifter inför första besöket

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten är för myndig person över 18 år och som behöver söka försörjningsstöd för första gången och inte redan har en kontakt med Försörjningsstöd. I samband med att du fyller i e-tjänsten registreras du i kommunens socialregister. Efter att du fyllt i e-tjänsten kommer vi att kontakta dig på telefon eller via brev och erbjuda dig en besökstid på Socialförvaltningen för utredning om din ansökan.

Du kan även kontakta oss genom att ringa vår nybesökstelefon måndagar och torsdagar klockan 13-14 via kommunens växeln på 0581-81000.

I utredningen behöver du bl.a redovisa:

  • Underlag på inkomster.
  • Utgifter och tillgångar.

I den information du får hemskickad finns mer utförligt beskrivet om vilka underlag du behöver lämna in.

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som beslutas av Socialförvaltningen. Reglerna i Socialtjänstlagen innebär att var och en i första hand själv är skyldig att försöka tillgodose sitt behov och att det ekonomiska biståndet i princip ska vara tillfällig hjälp. 

Mer om försörjningsstöd på vår webbplats lindesberg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa