Ansöka om grävtillstånd, trafikordningsplan

LÄS MER

Ansöka om grävtillstånd och trafikanordningsplan sker vi en extern e-tjänst. För detta behöver du ett användarnamn och ett lösenord som du skaffar första gången du loggar in.
Du får ett mejl om verifiering. Det kan ta lite tid, upp till 24 timmar, innan det mejlet kommer.

I e-tjänsten kan du följa ditt ärende och komplettera eller skicka meddelanden direkt i ärendet. När du är klar med arbetet färdiganmäler du det i e-tjänsten.

Under sommarmånaderna juni-augusti har vi på grund av minskad bemanning en längre handläggningstid för Grävtillstånd, Återställningar, Trafikanordningsplaner och Dispenstransporter. Handläggningstiden är normalt 14 dagar, men under semesterperioden upp till 30 dagar. 

Vecka 28-29 (8 juli – 19 juli) handläggs inga ärenden och vi kommer därför inte besvara några frågor under denna period.

Tänk därför på att ansöka i god tid!
 

E-tjänst och blanketter är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnad@lindesberg.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
samhallsbyggnad@lindesberg.se