Ansökan om avgiftsreduktion/avgiftsbefrielse - Corona

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du som vårdnadshavare till barn i barnomsorg eller fritidshem om avgiftsreduktion för att du haft ditt/dina barn hemma efter förvaltningens vädjan under Corona-pandemin.

 E-tjänsten är öppen för ansökningar mellan den 1 och 14 i varje månad. Därefter stänger den för handläggning av inkomna ärenden.

Tänk på följande:

  • För att ha rätt till reduktionen måste ditt barn varit hemma under en sammanhängande period om minst 1 vecka.
  • Du kan inte ansöka om reduktion för innevarande månad.
  • Du kan inte ansöka om en reduktion om ditt barn varit sjukt.

Avgiftsreduktionen betalas ut till ditt bankkonto i efterhand och du kommer att få faktura för barnomsorgen som vanligt. Fakturan måste vara betald för att återbetalning ska kunna ske.

Så här mycket lägre avgift kan du få:

1 vecka hemma ger 25% lägre månadsavgift.

2 veckor hemma ger 50% lägre månadsavgift.

3 veckor hemma ger 75% lägre månadsavgift.

1 månad hemma ger 100% lägre månadsavgift.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa