Ansökan om avgiftsreduktion/avgiftsbefrielse - Corona

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du som vårdnadshavare till barn i barnomsorg eller fritidshem om avgiftsreduktion för att du haft ditt/dina barn hemma efter förvaltningens vädjan under Corona-pandemin.

Uppdatering kring möjligheten att ansöka om avgiftsreduktion publicerad 2021-07-01:

Kommunens vädjan till vårdnadshavare om att hålla sina barn hemma från barnomsorg och fritids gäller fram till den 15 augusti 2021. Därefter upphör vädjan och även möjligheten att ansöka om avgiftsreduktion.

E-tjänsten för ansökan om avgiftsreduktion är nu öppen från den 1 juli - 15 september 2021. Alla ansökningar som kommer in under denna period handläggs i slutet av september 2021. Utbetalningar till de som beviljas avgiftsreduktion sker under andra halvan av oktober månad 2021.

Tänk på följande:

  • För att ha rätt till reduktionen måste ditt barn varit hemma under en sammanhängande period om minst 1 vecka.
  • Du kan inte ansöka om reduktion för innevarande månad.
  • Du kan inte ansöka om en reduktion om ditt barn varit sjukt.

Avgiftsreduktionen betalas ut till ditt bankkonto i efterhand och du kommer att få faktura för barnomsorgen som vanligt. Fakturan måste vara betald för att återbetalning ska kunna ske.

Så här mycket lägre avgift kan du få:

1 vecka hemma ger 25% lägre månadsavgift.

2 veckor hemma ger 50% lägre månadsavgift.

3 veckor hemma ger 75% lägre månadsavgift.

1 månad hemma ger 100% lägre månadsavgift.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa